Proiect PRE-RIGHTS

"Evaluarea impactului și a performanței măsurilor preventive asupra directivelor și deciziilor-cadru ale UE"Consolidarea cooperării / Prevenirea radicalizării / Sporirea securității

Despre proiect

Proiectul internațional PRE-RIGHTS, JUST-AG-2018/JUST-JCOO-AG-2018/Contract 831616, abordează provocările prevenirii radicalizării. "Prevenirea" este una dintre cele patru direcții principale ale strategiei UE privind combaterea terorismului (2015) - celelalte trei fiind "protecția", "urmărirea" și "raspunsul" - precum și una dintre componentele esențiale ale Strategiei ONU împotriva Terorismului și Crimalității Organizate și ale Agendei UE privind Securitatea 2015 - 2020.
Deși reprezintă un element esențial al oricărei strategii care vizează îmbunătățirea securității, măsurile de prevenire ridică o serie de preocupări de ordin juridic, administrativ și social. Abordarea acestor elemente necesită o cooperare internațională consolidată.
Proiectul este implementat de 8 parteneri internaționali: Inițiativa Central Europeană (Organizație Regională Interguvernamentală) - coordonator al proiectului, Universitatea Româno-Americană (România), Ministerul de Justiție din Bremen (Germania), Universitatea din Malta (Malta), Centrul pentru Studii de Securitate (Grecia), Fundația AGENFOR International (Italia), Centrul pentru Studiul Democrației (Bulgaria), Quality Just - IT Solutions and Consulting LDA (Portugalia).

Pentru a accesa varianta internațională a site-ului proiectului PRE-RIGHTS vă rugăm să vizitați linkul de mai jos:
www.pre-rights.eu

Obiective

Obiectivele principale ale proiectului sunt:

 • Realizarea unei mai bune coordonări între statele membre ale UE, instituțiile / agențiile UE, Consiliul Europei și ONU în vederea promovării cooperării judiciare cu privire la măsurile de prevenire a criminalității, respectând drepturile fundamentale ale omului, și aplicării mai eficiente și coerente a instrumentelor UE de recunoaștere reciprocă în materie penală, precum Directiva UE 2014/41/UE privind Ordinul european de anchetă - EIO (European Investigation Order) și Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului privind mandatul european de arestare - EAW (European Arrest Warrant);
 • Atingerea unui nivel mai înalt de conformitate a măsurilor de prevenire, asigurând astfel coerența între nevoia de securitate, misiunea de reabilitare a instituțiilor penitenciare și respectarea drepturilor fundamentale;
 • Realizarea unei definiri clare a rolurilor, utilizabile între toate agențiile de securitate și judiciare în ceea ce privește politicile de prevenire, cu scopul de a se evita conflictele de competențe între diferiții actori implicați (servicii de informații, agenții de aplicare a legii, sistem judiciar, societatea civilă etc.) în raport cu cadrul legal național, european și internațional.

Finanțare

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Uniunii Europene pentru Justiție 2014-2020 (DG Justiție), cu un buget total de 806.673,00 euro.
Proiectul a început la 1 octombrie 2019, urmând a se încheia la 30 septembrie 2021. În urma unui amendament aprobat de către autoritatea finanțatoare, în baza situație speciale datorate pandemiei de COVID-19, termenul pentru finalizarea proiectului a fost prelungit până la 31 martie 2022.

Activități

 • Cercetare
  Partenerii vor colecta date relevante de la practicieni din domeniul juridic cu privire la experiența lor practică în abordarea diferitelor constrângeri și probleme legate de punerea în aplicare a EIO (European Investigation Order), EAW (European Arrest Warrant) și/sau alte decizii-cadru ale UE în legătură cu subiectul prevenirii.
 • Laboratoare juridice
  Vor fi înființate laboratoare creative, în cadrul cărora persoane cu expertiză multi-disciplinară și din diverse structuri se întâlnesc mai întâi față în față în paneluri ghidate pe parcursul a 2 zile, apoi lucrează împreună prin intermediul unei platforme IT pentru a genera proiecte creative, soluții și propuneri pe un anumit subiect specific.
 • Training
  7 cursuri de formare vor fi organizate în Italia, Portugalia, Bulgaria, Malta, Germania, România și Grecia. Totodata, va fi creată și o platformă deschisă pentru furnizarea de cursuri online de formare profesională.

Parteneri

Proiectul PRE-RIGHTS reunește 8 parteneri internaționali din 7 țări membre ale UE: Central European Initiative (Organizatie Regionala Interguvernamentală) - INCE, coordonator al proiectului, Center for The Study of Democracy (Bulgaria) - CSD, Fondazione AGENFOR International (Italia) - AGENFOR, Universita ta Malta (Malta) - UM, Quality Just - IT Solutions and Consulting LDA (Portugalia) - IPS, Bremen Ministry of Justice (Germania) - BMOJ, Center for Security Studies (Grecia) - KEMEA și Universitatea Româno-Americană (România) - RAU.

Parteneri

Cele 7 instituții partenere în cadrul proiectului PRE-RIGHTS acoperă o plajă vastă de expertiză: instituții publice, companii de consultanță, fundații și mediul academic.

Contact

Pentru a lua legătura direct cu institutia coordonatoare din cadrul consorțiului internațional de implementare a proiectului PRE-RIGHTS, vă rugăm să aveți în vedere următoarele date de contact:

Central European Initiative
Via Genova 9, 34121 Trieste, Italy
www.cei.int
euprojects@cei.int

Ms. Anna Marconato, Project Manager
marconato@cei.int
Tel: +39 0407786748Pentru a lua legatura cu echipa de implementare din cadrul partenerului din România al proiectului PRE-RIGHTS, Universitatea Româno-Americană, vă rugăm să aveți în vedere următoarele date de contact:

Universitatea Româno-Americană
Bd. Expoziției nr.1B, Bcurești 012101, România
www.rau.ro

Echipa de implementare PRE-RIGHTS URA:
 1. Alexandru Tăbușcă, conf.univ.dr. - Responsabil partener
 2. Irena Chiru, prof.univ.dr. - Expert
 3. Marian Sebe - Expert
 4. Silvia Tăbușcă, lect.univ.dr. - Expert